Samtaler med forældre

Forældreskabet kan være en meget krævende opgave. Jeg oplever, at der er mange holdninger til forældreskabet idag, og at forældre har meget høje krav til sig selv. Alle forældre kan gøre brug af samtaler hos mig, uanset om deres barn har særlige behov eller ej. Mit udgangspunkt er, at alle forældre gør det så godt, som de kan, men at vi sammen kan finde nye veje at gå i svære situationer. 


Jeg tilbyder samtaler til forældre i forhold til en lang række problematikker: 


- Bekymring i forhold til at blive forældre. Når man er gravid eller ens partner er det, kan man gøre sig mange tanker om, hvordan man bliver den bedste forælder for sit kommende barn. Det gør sig ofte gældende for forældre, som selv har oplevet en barndom med svigt fra en eller begge forældre. Det kan også være, du havde en fødselsdepression efter første graviditet og gerne vil undgå at det sker igen, eller være forberedt hvis det skulle ske. Der kan også være uoverensstemmelse imellem forældrene om, hvad god opdragelse er. Hos mig kan du forvente en tryg samtalepartner, som vil give begge forældres synspunkt plads. Du er også velkommen til at komme alene. 


- Har dit barn fået stillet en diagnose? Forældre reagerer meget forskelligt på, at barnet får stillet en diagnose. For nogle er det en lettelse, fordi man nu har et svar på, hvad udfordringen er, og et fællesskab at søge med forældre i samme situation. For andre er det en stor sorg og et chok, og bekymringer for fremtiden kan fylde meget. For de fleste er det elementer af begge dele. Det kan tage lang tid at nå dertil, hvor man overhovedet når psykiatrien, og man kan føle sig udmattet af at have kæmpet med systemet, gået til møder, søgt tabt arbejdsfortjeneste og lignende igennem længere tid. Uanset om jeres udfordringer handler om forståelse af diagnosen, bekymringer, at få hverdagen til at køre eller noget helt andet, tilbyder jeg min hjælp. Jeg har særligt erfaring med autisme, ADHD, dårlig begavelse og en række syndromer. Ring gerne for at høre, om jeg har erfaring med jeres specifikke udfordring. 


- Udfordringer med at få familielivet og hverdagen til at hænge sammen. Er hverdagen presset? Har barnet/børnene mange følelsesmæssige sammenbrud? Er der en specifik situation, som altid går i hårdknude? Nogle gange kræver det ikke mange samtaler at få hånd om et specifikt problem. Nogle gange kræver det, at man ryster posen og prøver noget nyt, andre gange kræver det små justeringer i jeres daglige rutiner. Jeg hjælper gerne med at give nye ideer og perspektiver på jeres situation. 


Læs mere om samtaler med forældre her: 

https://www.phuset.dk/team/heidi-halkjaer-jensen/


Samtaler med børn 


Jeg tilbyder samtaler til børn på 7 år og opefter. Samtalerne kan handle om mange forskellige temaer, fx: 

- Nedtrykthed/depression

- Smerter

- Stresssymptomer

- At forstå sin diagnose

-Oplevelsen af et traume

- Angst

- Udfordringer forbundet til teenagelivet


Jeg vil altid starte med en samtale med jer forældre, for at høre jeres barns historie og planlægge forløbet. 

Psykologsamtaler kræver samtykke fra begge forældre, når I har fælles forældremyndighed. 

Læs mere om samtaler til børn her:

https://www.phuset.dk/team/heidi-halkjaer-jensen/